Mikido

Az óvodáskor második felében a gyerekek mozgáskultúrája már fejleszthető, testfelépítésük változásából és önkifejezési vágyukból adódóan már nem kizárólag a hétköznapi élethez szükséges mozgásformák elsajátítására motiváltak. Túl vannak a járás, szaladás, kerékpározás tanuló időszakán – igénylik a finomabb, összerendezettebb, mások számára is látványos mozgásformákat.
Olyan képességterületek mozgáshoz kötött fejlődését érhetjük el, amit csak hosszú és számukra unalmas gyakorlatsorokon keresztül valósíthatnánk meg: a kétkezesség gyakorlati működése, a téri irányok felismerése és gyakorlása, kar- és vállizomfejlesztés, valamint az egyik legfontosabb a tartásjavítás, a helyes testtartás kialakítása. A Mikido méltán sorolható a készségfejlesztő játékok csoportjába, mivel rengeteg mozgási képességet fejlesztenek.
A Portugáliában készült Mikido használata egyszerre hasznos és látványos elfoglaltság.